Ajakirjandus ja ühismeedia arvamuskliima kujundajana ({{commentsTotal}})

Ragne Kõuts
Ragne Kõuts Autor/allikas: Sven Paulus / ERR Novaator

Ajakirjandus ei tasakaalusta ühismeedias kujunevaid arvamuskliima "tsoone", sest ollakse valmis kaasa minema tähelepanumajanduse mängureeglitega.

Massiühiskonnas on ajakirjandus alati olnud üks mõjukamaid avaliku arvamuse kujundajaid. Elisabeth Noelle-Neumann määratleb avalikku arvamust kui sellist, mida võib igaüks julgelt väljendada, kartmata sattuda eraldatusse.1 Kaasarääkimise üle otsustamiseks on vaja tajuda, milline on suurema osa teiste inimeste arvamus, n-ö arvamuskliima. Arvamus­kliima kujundamisega tegeleb ühiskonnas ajakirjandus, sest tal on sõnumite massilevitusvahendid, mis viivad aja­kirjanike loodud või selekteeritud sisu suurima võimaliku auditooriumini.

Ajakirjanikel on vastutusrikas ülesanne valida arvamusi, millele lubatakse edasipääs avalikkuseni ja millele mitte. Teatavasti on lääne demokraatlikes ühiskondades peale uudiste ringluse tagamise ajakirjanikutöö norm ka eri arvamuste platvormi võimaldamine (pakkuda foorumit), arvamuskliima tasakaalustatuse jälgimine (olla vahemees ja tagada, et ka nõrgemad ja vähem häälekad saaksid sõna) ning neutraalsus. Ajakirjanikud üldjuhul ei ole soovinud valida, milline arvamus on õige, kuigi paratamatult peegelduvad nende endi hoiakud viisis, kuidas nad materjali toimetavad, esitavad ja reklaamivad. Sama tähtis on ka ajakirjaniku märkamisvõime, kelle hääled on puudu ning arvamustoimetajate tähtis töö on utsitada arvamust avaldama ka vähem häälekaid ja kõrvale jäetuid.

See oli kirjeldus ideaalist, kuidas ajakirjandus peaks demokraatiale vajalikku arvamuste paljusust toetama. Ideaalis eeldatakse arvamustoimetajana haritud, sotsiaalselt tundlikku ajakirjanikku. Ideaal on omistanud ajakirjandusele vastutuse ühiskonna ees.

Tasakaalustamata arvamusplats

Koos sõnumite massilevivahendite hõlpsama kättesaadavusega ehk interneti ja digiseadmete levikuga on ajakirjanduse kui arvamusplatsi tähendus muutunud. Marginaalsed ja vähem häälekad otsivad nüüd soovi korral ise endale platvormi ega vaja arvamustoimetaja kui vahendaja abi. Meelsusajakirjanduse väljaandeid on Eestiski omajagu alates Nihilist.fm-ist ja lõpetades Vanglaplaneediga, kuid nende autoriteet üldsuse silmis ei ole kuigi kõrge. Kaalukamaks peetakse endistviisi neid arvamusi, mis on läbinud põhivoolu väljaande arvamustoimetaja kriitilise filtri ja seepärast on ka säilinud tung arvata väärikamal platvormil kui päevalehe lugejakirjade rubriigis või Delfi kommentaariumis.

Ajakirjanduse tähtsust paljudele ligipääsetava arvamusplatsina on vähendanud ka üleüldine konkurentsiolukorra teravnemine, nn tähelepanumajanduse2 printsiipide sekkumine ajakirjanike tehtavatesse sisulistesse valikutesse. Väljaande majanduskasu silmas pidav arvamustoimetaja püüab vahendada neid arvamusi, mis suurema tõenäosusega pälvivad tähelepanu ja toovad rohkem klikke. Tasakaalustatud arvamuskliima taotlemine ei taga enam konkurentsivõimet ega anna eelist meediatoote müügil. Toimetaja hea nina peab välja nuhkima, millised on emotsionaalselt laetud teemad, kus toimuvad parasjagu arvamuste kokkupõrked ja selle pinnalt tooma osalised omaenda valvatavale arvamusplatsile madistama.

Eksperdiarvamuste hägusus ja polariseerumine

Kõrvaltvaatajale võib isegi näida, et arvamustoimetajad on valimast loobunud ja arvamust avaldama pääseb vähegi tungivamalt nõudev isik. Arvamuskülgedele näib olevat piisav ehtida end tunnustuse saamiseks sümboolsete eksperdi nimesiltidega. Kui tahan, kirjutan oma nime juurde "sotsioloog", kui tahan – "majandusteadlane". Eksperdi määratlemise küsimus on tänavu mitu korda üles kerkinud nii avaliku arvamuse uuringute esitlemise3 kui ka ringhäälingu nõukogu uute liikmete määramisega.

Eksperdina tuntuse saavutamiseks ei ole enam vaja vastava ringkonna tunnustust selle seltskonna liikmena. Enamgi veel: ei ole vaja pikaajalisi õpinguid hariduse saamiseks, sünnieelist või õnneliku väljavalituna kõrgele positsioonile jõudmist, et öelda "kuidas asjad on".4 Kui "ekspert", kes ise nimetab end eksperdiks ja kelle teadmistes ei kahtle ka ajakirjanik, väidab, et ta võib asjast arvata, nagu talle meeldib, sest julgus kõike öelda käib sõnavabaduse juurde, ning ajakirjanik noogutab kaasa ja annab "eksperdile" leheruumi, ei võta ajakirjanik arvamuskliima kujundaja vastutusrikast rolli.

Ajakirjanike positsiooni nõrgenemine ühiskonnas on võimendanud omakorda arvamuskliima polariseerumist – tüliküsimustes kipuvad domineerima must-valged maailmaseletamise viisid ja puuduma vahetoone esindavad arvamused. Ajakirjandus on kummalisel kombel omandanud varasemale vastupidise rolli, olles nüüd abiline konfliktide võimendamisel. Arvamustoimetajad hindavad oma sisuvalikutes temaatilisest argumenteeritusest enam personaalseid rünnakuid ja teravaid piike. Ikka selleks, et tähelepanumajanduse konkurentsis sammu pidada.

Ühismeedia seaduspärad kanduvad ajakirjandusse

Polariseerumise tendentsi tugevdab teise arvamusplatsi, ühismeedia, konkurents ajakirjandusega. Ajakirjandus ei seisa ühismeediast eraldi. Väljaanded näevad hea meelega, et nende artiklid saavad seal võimenduse, et tekste jagatakse, laigitakse ja klikitakse. Ühismeedias hakkab tekst elama oma elu. Seal kipub vaikusespiraal töötama teistmoodi kui Noelle-Neumann massimeedia kohta on arvanud. Nimelt tekitab sageli just oma arvamuse avaldamine ohu sattuda verbaalsete rünnakute ohvriks ja võimaluse jääda isolatsiooni. Üldiselt kipuvad neis "avalikes arvamustes" just mõistlikud hääled diskussioonist eemalduma ja võimust võtab lamenti lööv vähemus. Mitme FB-seinal tekkinud arutelu puhul olen märganud, kuidas mõistlikud inimesed peavad ikka ja jälle kordama: "Ah ma ei viitsi vaielda. Loe mu esimene kommentaar läbi ja seal on täpselt kirjas see, mida ma tahtsin ütelda ja ütlesin."

Ühismeedia kasutajale on ohutu arvamuse avaldamise viis pelgalt klikkida, laikida ja šeerida, sest klikkimine ei tekita isolatsiooni jäämise ohtu.5 Oma arvamuse ütlevad välja need, kes ühismeedia "poeetikat" hästi tunnevad, ja need, kes usaldavad oma suhtlusringi arvamuskliimat. Siis on lootust pääseda vaenulikest kommentaaridest ja isiklikest rünnakutest. Äraspidine vaikuse­spiraal ei hakka tööle ainult nende teemade puhul, millel on juba avalikkuses laialdane konsensus, nt kliimasoojenemine.6 Kuid poliitika, rände, sissetulekute ebavõrdsuse ja muude teravamate küsimuste puhul täheldatakse vähemuste agressiivse kommunikatsiooni võimendumist aina enam ja enam.7 Optimismi, et just ühismeediast kujundatakse uus demokraatliku arvamuskultuuri taimelava, on praegu veel raske jagada (erinevalt Martin A. Noorkõivust8).

Praegu oleme olukorras, kus ajakirjandus ei tasakaalusta ühismeedias kujunevaid arvamuskliima "tsoone", sest ollakse valmis kaasa minema tähelepanumajanduse mängureeglitega. Teisalt vastab sellele auditoorium oma valikutega. Ajakirjanduse ja ajakirjanike autoriteet avalikkuse silmis järjest madaldub. Ikka ja jälle küsitakse, miks neid üldse vaja on. Meediakasutuse killustumise tingimustes, kus jälgitava uudis- ja arvamussisu komplektid on igaühel erinevad ning sageli kujunenud internetis tasuta kättesaadavast sisust, ei tundu ajakirjandus ja ajakirjanikud pakkuvat kõike sisaldavale internetile midagi juurde.

"Kust sa uudiseid jälgid?" – "Internetist."

"Jah, aga täpsemalt?" – "Ah, ma ei tea. Siit ja sealt. Need ise tulevad mu juurde. Ma ei teagi täpselt, kust. Noh, Facebookist. Ja mul on mingi äpp telefonis."

Elisabeth Noelle-Neumann, Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut. München, Zürich: Piper, 1980.

2 Thomas H. Davenport, John C. Beck, The attention economy: understanding the new currency of business. Boston: Harvard Business School Press, 2001.

3 Vt väga head analüüsi Aimar Ventslilt – "Eksperdi surm Eesti moodi". – Sirp 21. IV 2017.

4 Bourdieu on käsitlenud kõneleja eksperditeadmiste küsimust hariduse ja ametipositsiooni legitiimsuse kaudu: erialase haridusega või maineka kooli lõpetanutel ning tähtsas ametis töötavatel kõnelejatel on suurem tõenäosus saavutada auditooriumi nõustumine esitatud arvamusega. Pierre Bourdieu, Language and symbolic power. Malden: Polity Press, 1991.

5 N. Pang jt, Can spiral of silence and civility predict click speech on Facebook? Computers in Human Behavior, 2016 64, 898–905.

6 P. Porten-Cheé ja C. Eilders, Spiral of silence online: How online communication affects opinion climate perception and opinion expression regarding the climate change debate. Studies in Communication Sciences, 2015 15, 143–150.

7 Vt eri distsipliinide esindajate korraldatud uuringuid: nt füüsikutelt P. Gawronski, M. Nawojczyk, ja K. Kułakowski; Opinion Formation in an Open System and the Spiral of Silence. Acta Physica Polonica, 2015 127 (3-A), 45–50; infoteadlastelt – K. N. Hampton, I. Shin ja W. Lu, Social media and political discussion: when online presence silences offline conversation. Information, Communication and Society, 2017, 20 (7), 1090–1107; kommunikatsiooniteadlastelt – E. Stoycheff, Under Surveillance: Examining Facebook’s Spiral of Silence Effects in the Wake of NSA Internet Monitoring, Journalism and Mass Communication Quarterly, 2016, 93 (2), 296–311.

8 Vt Martin A. Noorkõivu artikliseeriat Facebookist kui uutest salongidest Sirbis 13. I, 2. VI ja 16. VI.

Artikkel ilmus Sirbis.

Toimetaja: Kerttu Kaldoja

Allikas: SirpKino ja Viktor Tsoi lauludKino ja Viktor Tsoi laulud
Elamus. Mama Anarhia

Kontsert

Tsoi laulud

Vennaskond, Like & Share, Огни большого города, DND, Идеальные люди

Tallinn, Harjumägi

15. august

Haapsalu piiskopilinnusHaapsalu piiskopilinnus
Haapsalu piiskopilinnuse muuseum sulgeb arendustöödeks uksed

Järgmisel nädalal sulgeb uksed Haapsalu piiskopilinnuse muuseum ning seal algavad 2019. aastani kestvad arendustööd. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt saadud ligi 3,2 miljoni eurose toetuse abiga ehitatakse välja aasta ringi avatud keskaega käsitlev tegevusmuuseum ja külastuskeskus. Haapsalust jätkab Juhan Hepner.

"Plahvatuslik blond""Plahvatuslik blond"
Arvustus. Plahvatuslik, aga õnneks mitte blond film

Uus film kinos

“Plahvatuslik blond”

Lavastaja David Leitch

Osades Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman

7/10

FILM
Carlotta (Marion Cotillard) tuleb pärast Indias New Dehlis veedetud aastaid tagasi Prantsusmaale nagu eksootiline lind, kes lendab aknast sisse, paneb plaadimängijasse esimese ettejuhtuva vinüüli ja tantsib oma endise mehe uuele naisele võidukat sõjatants
Tõnu Karjatse filmikomm. "Ismaeli vaimud" tungivad vaataja pähe

Prantsuse filmilooja Henry Clouzot on öelnud, et filmi jaoks pole vaja mingit kindlat tehnikat peale jätkuva avastamise, režissöör leiutab ise viisi ja tehnika, mis just talle kõige paremini sobib. Clouzot ütles seda küll Jean Cocteau filmi “Orpheus” (1945) kohta, kuid mõnes mõttes on see sobitatav ka universaalse loomevalemina, sest igal kunstnikul tekib tihti probleem just sobiva vormi leidmisega. Arnaud Desplechin on “Ismaeli vaimude” juures läinud isegi mitut teed, raamides ja lavastades ühte fiktsiooni ka teistlaadi, žanrilt ja stiililt erinevalt.

TEATER
Itaalia trupp MOTUS
Algas etenduskunstide festival SAAL Biennaal 2017

Rahvusvaheline etenduskunstide festival SAAL Biennaal leiab aset 15. - 27. augustil Tallinna teatrites ja linnaruumis.

Uuendatud: 21:38 
KIRJANDUS
Hans Luik
Suri kirjanik Hans Luik

Hans Luik
26.03.1927 – 13.08.2017

KUNST
Üks tubadest, mis ootab Paides Arvamusfestivali ajaks taaselustamist.
ERR.ee video. Paides nihestati ruumi

Paide Arvamusfestivali ajal võis näha põnevat ajutist näitust, millest jäädvustasime video. "Ruuminihe" on näitus, mis lõi eeskuju mahajäetud kohtade ellu äratamiseks ja püüdis elustada Paide tühje ruume ja linnapilti. Näitus hõlmas nelja Tallinna tänaval asuvat hoonet.

Arhitektuur
lendlend
Fotovõistlus bioTallinn ootab töid ja küsib, kas loodus on olemas

TAB 2017 teema on sel korral bioTallinn, mis seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Antud fotovõistlus on inspireeritud samast ideest - selmet käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas.

Uuendatud: 12:22 
Jõhvi haridusmaastikJõhvi haridusmaastik
Arhitektide liit tutvustab omavalitsuste projekte

10. - 27. augustini saab Eesti Arhitektuurimuuseumis tutvuda viie Eesti Arhitektide Liidu ja kohalike omavalitsute koostöös läbi viidud arhitektuurivõistluse materjalidega. Näitusel on väljas Narva ja Jõhvi uute linnakeskuste ideekavandid, Türi spordihoone ja Türi põhikooli õppehoone ideekavandid, Valga koolihoone ja spordihoone ning Saue uue vallamaja arhitektuurivõistluse tulemused. 

MUUSIKA
Ruja filmi esilinastus. Kino Artis.
Galerii: Esilinastus dokumentaalfilm Rujast

Täna esitleti Artises dokumentaalfilmi "Ruja – Keelatud!".

Arvamus
Uuringute teostamine Hermann Ride kappaltarilUuringute teostamine Hermann Ride kappaltaril
Keelesäuts. Teostada või mitte?

Võib juhtuda, et mööda suvise pealinna tänavat kõndides komistame otsa sildile, millele on kirjutatud: „Ettevaatust! Teostatakse parandustöid!“ Sama tõenäoline on lugeda ajalehest ametniku kinnitust, et „praamidega teostatakse Saaremaale reisijate vedamist“.

Aet Annist saates "Globaalne eestlane"Aet Annist saates "Globaalne eestlane"
Aet Annist: kuidas toimib inimene ühiskonnaliikmena?

Rainer Sternfeldi külaline podcast´i "Globaalsed eestlased" 23. saates oli sotsiaalantropoloog Aet Annist, kes oli hiljuti Inglismaal asuva Bristoli ülikooli õppejõud ning ühtlasi ka Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna vanemteadur. 

"Deadpool""Deadpool"
Ära usalda filmikriitikuid (vähemalt mitte ülemäära)

Filmikriitika allakäigus on ennekõike süüdi kriitikud ise, kes ei süvene ega viitsi tööd teha.

Väikelaps ei oska ohtu tajuda. Väikelaps ei oska ohtu tajuda.
Tallinnas ja Helsingis toimub konverents kunstilisest moderniseerumisest

Täna algab Tallinna Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis konverents "End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and Arts", mis keskendub küsimusele, kuidas mõjutab meie häälestatus (tajud, meeleolud, aistingud, emotsioonid) meie maailmakogemust ja meie tegutsemist erinevates tähendusstruktuurides.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.