X

Laadi alla uus Eesti Raadio äpp, kust leiad kõik ERRi raadiojaamad, suure muusikavaliku ja podcastid.

Vana Baskini teater ja Kinoteater jäid riigi tegevustoetuseta

Paide Teatri ja Musta Kasti ühine lavastus
Paide Teatri ja Musta Kasti ühine lavastus "Carmen". Autor/allikas: Paide Teater

Kultuuriministeerium jagas teatritele tegevustoetuseks 4,57 miljonit eurot, kuid mitmele taotlejale jäeti soovitud toetusraha eraldamata, nende seas jäid sellest ilma ka Vana Baskini Teater, Kinoteater ja Must Kast.

Kultuuriminister Heidy Purga allkirjastatud käskkirja kohaselt saavad era- ja kohalike omavalitsuste teatrid tegevustoetust 4,57 miljonit eurot. Summa jaguneb 14 teatri vahel, kuid taotlejaid oli 23, nii et üheksa taotlejat jäid loodetud rahast ilma.

Kõige rohkem toetusraha otsustas ministeerium anda Tallinna linnateatrile, kelle toetussumma on 914 395 eurot. Toetussummade poolest järgnevad VAT teater - ja Tartu Uus teater.

Lisaks anti sellel aastal esmakordselt välja ka viis kolmeaastast tegevustoetust, mis määrati Kanuti Gildi Saalile, Tartu Uuele teatrile, Von Krahli teatrile, Ekspeditsioonile ja R.A.A.A.M.-ile.

Rahaeraldused ja toetuseta jätmised otsustas kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare juhitud komisjon, mis võttis arvesse erinevaid kriteeriume, näiteks senist kunstilist taset, plaanide kunstilist veenvust, panust valdkonna mitmekesisusse ja ka eelarve realistlikkust. Sajapallisel skaalal tuli toetuse saamiseks saada vähemalt 75 punkti.

Kõrgeimad punktid sai komisjonilt MTÜ Teine Tants ehk Kanuti Gildi Saal, kellel jäi maksimumist puudu vaid viis punkti. Taotletud 600 000 eurost eraldati neile ligi 418 000 eurot. Komisjon leidis, et teatri ambitsioon on kõrge, paljude lavastuste idee ainulaadne ja kunstiliselt tugev ning teater suhestub nüüdisaegsete esteetiliste tendentsidega.

MTÜ Uue Teatri puhul tõi komisjon välja oluliste loominguliste riskide võtmist ja autoriteatrile keskendumist, avatust, leidlikkust, nõudlikkust ja valdavalt tugevat taset.

VAT Teater sai toetust, kuna nende kunstilist ambitsiooni pidasid hindajad tugevaks ja lavastuste kunstilisi ideid, eriti noore vaataja teatri valdkonnas tugevaks. Teostuse taseme kohta leiti, et see kõigub kõrge ja keskmise vahel.

Samuti toetusele kvalifitseerunud Tallinna linnateateri repertuaar on komisjoni hinnangul keskmise ambitsiooniga, kuid pärast juhtide vahetust, mis jäi vaadeldavasse perioodi, on toimunud märgatav muutus: lavale on jõudnud julged ja kõrgema kunstilise ambitsiooniga tööd.

"Loomingulise teostuse ja ajakohasuse tase on kõrge ja keskmise vahel – kaasajaga küll suhestutakse, kuid üldjuhul vaid kaudselt," tõdes komisjon.

Samas toodi välja, et teatri uuem ja otsingulisem suund on tervitatav ning pidades silmas linnateatri positsiooni Eesti teatrimaastikul laiemalt, avaldavad uued tendentsid valdkonna mitmekesisusele arvestatavat mõju.

SA Vaba Lava puhul tõi komisjon esile kõikuvat, kuid valdavalt kõrget ambitsiooni, repertuaari asjakohasust, aga ka Eesti ja rahvusvahelise poole huvitavat kombineerimist repertuaaris. Samas toodi välja, et loominguline teostus on ebaühtlane ning osa töid kunstiliselt keskmised.

SA Theatrumi puhul tõstis komisjon esile nende mitmekesiseid loomingulisi plaane, väga head võimekust neid teostada ja hästi planeeritud tegevust. Theatrum süüvib hindajate arvates sõnateatri juurtesse, rikastades ja mitmekesistades sellega valdkonda arvestataval määral.

Von Krahli teatri puhul leiti toetust määrates, et nende lavastused - nii iseseisvad kui koos Ekspeditsiooniga tehtud - on loominguliselt kõrgel tasemel ja hästi õnnestunud, lisaks on teater seadnud pidevalt küsimärgi alla juba tekkinud kuvandi ja toonud loojateringi uusi autoreid. Samas märkis komisjon, et alanud aastaks plaanitud uuslavastused tehakse teatriga seni seotud olnud loojatega ja selles osas on üllatusi vähe.

Ekspeditsioon OÜ-d nimetas komisjon otsinguliseks ja kõrge ambitsiooniga teatriks, mille kunstilised ideed on ainulaadsed ja tugevad. Plaanides domineerivad uusi väljendusvahendeid otsivad autorilavastused.

Kinoteatril jäi toetuse saamisest puudu vaid kaks punkti

Kaheksa toetusest ilma jäänud teatrit olid Vana Baskini teater, Lavastuskoda, Miksteater, Improteater, Tartu Suveteatri Selts, Must Kast, Kinoteater ning Paide muusika- ja teatrimaja.

MTÜ Kinoteatri senine lavastuste ambitsioon on komisjoni hinnangul olnud keskmine ja üksikute lavastuste puhul kõrge.

"Enamik taotleja töid on kõrge ajakohasusega ja suhestuvad selgelt ühiskondlike tendentsidega, sotsiaalne kõnekus on ka Kinoteatri põhisuund. Mõningaid kõrge ambitsiooniga lavastusi ei ole õnnestunud samal tasemel teostada, mistõttu on teostuse tase teatri etendustegevuse puhul läbivalt jäänud kõrge ja keskmise vahele. Kuigi teater on oma töödes kommunikatiivselt leidlik ning käsitleb teravalt sotsiaalseid teemasid, ei ole siiski teatril selgelt väljakujunenud käekirja," leidis komisjon.

Välja toodi ka Kinoteatri sotsiaalne tundlikkus ja leidlikkus, eelarve hinnati selgeks ja jälgitavaks ning omafinantseeringut piisavaks, kuid toetuse saamiseks vajalikust 75 punktist jäi teatril kaks punkti puudu ning teater seega taotletud 110 000 eurot ei saanud.

Paide muusika- ja teatrimaja jäi samuti toetuseta, ehkki soovis saada 120 000 eurot. Kuna eelmisel aastal vahetus teatri loominguline koosseis, andis komisjon hindeid praeguseks teatriga koostöö lõpetanud koosseisule. Leiti, et senise etendustegevuse ambitsioon on kõrge ja lavastused sageli ainulaadse ja tugeva kunstilise ideega.

"Viimasel aastal kahest oli samas tajuda teatud kunstilist väsimist, mistõttu ambitsioon ei püsinud enam ühtlaselt kõrgel tasemel," sedastas komisjon ning leidis ühtlasi, et lavastuste teostus on olnud tugeva ja keskmise vahel, jäädes viimase aasta töödes eriti ebaühtlaseks.

Ka loominguliste plaanide osas jäi komisjon kõhklevaks ja tõi välja, et ei ole veendunud lavastusmeeskkonna võimekuses kunstilisi ideid ambitsioonile vastavalt ellu viima. Teatri publiku- ja piletimüügiprognoosi ei pidanud hindajad samuti realistlikuks.

MTÜ Improteater taotles tegevustoetuseks 121 150 eurot ja nemadki jäid sellest ilma. Komisjon põhjendas otsust sellega, et teater on küll ajakohane, kuid loominguline teostus lavastuse lõikes kõikuv, olles valdavalt keskmisel tasemel. Samuti leiti, et teatri fookus on suures osas meelelahutuslik, mistõttu panus valdkonna mitmekesisusse pole väga suur.

Madalaimad punktid sai komisjonilt Tartu suveteatri selts

Musta Kasti kunstilist ambitsiooni hindas komisjon lavastuste lõikes ebaühtlaseks ja taset üldjuhul keskmiseks.

"Lavastuste loomingulised valikud on asjakohased, kuid valdavalt turvalised, tendentsina on koostöölavastused ambitsioonilt pisut kõrgemad. Teatri ajakohasus on kõrge, käsitletakse olulisi päevakajalisi teemasid," tõdes komisjon.

Eelarvet ja publikuprognoosi pidasid hindajad realistlikuks, kuid taotletud 102 914 euro saamiseks jäi teatri punktisumma siiski liiga väikseks.

Lavastuskoda ehk Kellerteater soovis tegevustoetuseks saada 184 483 eurot ja komisjon pidas nende kunstilisi valikuid asjakohaseks ja leidlikuks, ent turvalisteks ja ambitsioonilt valdavalt keskmiseks. Teatri eelarve võinuks komisjoni arvates olla detailsem ja külastajate ning piletitulu prognoosi seos raskesti jälgitav, kuid teatri kuluefektiivsust peeti suureks. Toetuse saamiseks Kellerteatrile antud punktidest ei piisanud.

Vana Baskini teater soovis toetuseks saada 165 000 eurot, kuid komisjoni antud punktid olid selleks liiga väiksed. Protokolli kohaselt on teatri kunstiline ambitsioon lavastuste lõikes ebaühtlane, jäädes madala ja keskmise vahele. Ka toodi välja, et teater mängib rohkem lihtsakoelisi materjale, kuid võrreldes varasema perioodiga on ambitsioon osa tööde näitel selgelt tõusnud.

Madalale tasemele hinnati ka Vana Baskini teatri tööde ajakohasus. Loomingulise teostuse taset pidas komisjon keskmiseks, kuid mõne komisjoni liikme hinnangu kohaselt on see ka läbivalt madal. Samas oli teatri eelarve realistlik ja kuluefektiivne.

Laste ja noorte sihtgrupile keskenduv MTÜ Miksteater soovis kultuuriministeeriumilt 105 245 eurot tegevustoetust. Ka nende kunstilist ambitsiooni pidas komisjon ebaühtlaseks ja üldist ajakohasust pigem madalaks.

"Kuigi plaanid on suhteliselt läbimõeldud ning põhjalikult kirjeldatud, ei paista need üldises pildis kunstiliselt kuigi huvitavad," tõdes komisjon ja märkis, et suurte õnnestumiste vähesuse tõttu on teatri mõju valdkonna mitmekesisusele vähene.

Kõige madalamad punktid pälvis komisjonilt Tartu suveteatri selts. Nende toetussoov oli 128 000 eurot, kuid komisjon, kes pidas teatri seniseid lavastusi liiga turvalisteks ning ka ajakohasust ja loomingulist taset keskmiseks, jättis nad toetusest ilma ja märkis, et suuremaid õnnestumisi on olnud neil vaid üksikuid. Ka suveteatri eelarvet pidas komisjon liiga üldiseks.

2022. aastal võeti vastu uus etendusasutuste seadus, millega muutus teatrite rahastussüsteem.

2023. aastaks plaanis kultuuriministeerium jagada linna- ja erateatritele 3,72 miljonit eurot, kuid vähenenud oleks nii Von Krahli, VAT teatri kui ka Tallinna linnateatri rahastus. Puhkenud poleemika järel tegi toonane minister Piret Hartman erakorralise otsuse suurendada toetussummat 850 000 euro võrra, et katta nende teatrite eelarve, kes said kunstilise taseme põhjal hinnangu kujundanud komisjonilt vähem raha.

2022. aastal andis riik linna- ja erateatritele 3,47 miljonit eurot.

Toimetaja: Karin Koppel

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: