Hartman: meie kultuur ei ole eliidi kultuur, vaid tugineb laiapindsel rahvakultuuril

Riigikogu valimiste videopöördumised
Riigikogu valimiste videopöördumised Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Nii mõneski paigas on raamatukogu veel viimaseks kohaks, mille kaudu omavalitsus ja riik on inimestele lähedal. Raamatukogud ei ole pelgalt raamatute hoidmise kohad, vaid inimeste hoidmise kohad, rõhutas kultuuriminister Piret Hartman oma aastakõnes.

Sellel aastal on palju, mille üle head meelt tunda. Aastaid ei ole kasvanud Kultuuriministeeriumi baaseelarve sellises mahus nagu käesoleval aastal. 

Samuti tõusis kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavate kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalk 1600 euroni. Lisaks tagasime asutuste juhtidele üle 7 miljoni euro kõigi teiste töötajate motiveerimiseks.  Kultuuri- ja spordivaldkonna asutuste ja tegevuste kestlikkuse tagamiseks praeguses inflatsiooniolukorras suureneb riigipoolne baasrahastus ligi 13 miljonit eurot. Pean silmas nii kultuuriministeeriumi haldusala asutusi kui ka ministeeriumi eelarvest tegevustoetust saavaid kolmanda sektori kultuuri- ja spordiorganisatsioone. See on hea algus, kuid n-ö pearoani on siiski veel pikk tee minna. Seda ilmestavad õigustatult mitmed meie loomeinimeste poolt välja antud hädasignaalid.

Eesti kultuur ei püsi ilma kohaliku kultuurita. Meie kultuur ei ole eliidi kultuur, vaid tugineb laiapindsel rahvakultuuril, mis on välja kujunenud sadade aastate jooksul. Lennart Meri on öelnud: "Ilma kultuurita ei oleks inimest". Kultuur annab riigile mõtte. On ühistunde loojaks ning sildade ehitajaks erinevate kogukondade vahel. Kultuur ei saa olla kättesaadav ainult suurlinnades, vaid peab olema lähedal igale inimesele. 

Seda enam teeb murelikuks, et praegune keeruline sotsiaalmajanduslik olukord on pannud eriliselt suurde ohtu kohaliku kultuurikorralduse jätkusuutlikkuse. Kuigi riikliku kultuuritöötaja miinimumpalk kasvas, ei puuduta see paraku kõiki kultuuritöötajaid. Vähesed kohalikud omavalitsused suudavad selle palgakasvu tempos püsida.

Probleemid regionaalpoliitikas

Selle aasta alguses läbi viidud küsitlus näitas, et paljud omavalitsused ei ole võtnud isegi eesmärgiks sammu pidada. Me räägime kultuurimajade juhtidest, kultuurikorraldajatest, raamatukogutöötajatest –kohaliku kogukonna eestvedajatest ja kultuuri hoidjatest. See on ebaõiglane olukord, mille lahenduseks saab olla miinimumpalga kehtestamine ka kohalikele kultuuritöötajatele. Kuid selleks peab riik tulema appi ning suurendama kohalike omavalitsuste rahastust.

Mati Heidmets on öelnud, et Eesti taasiseseisvumisjärgse poliitika suurim läbikukkumine on üha süvenev regionaalne ebavõrdsus. Eesti riigile ja inimestele ei tee kuidagi head see, kui seame arglikult ja ambitsioonitult sihiks kestliku kahanemise. Veelgi trööstitum on see, kui kestlik kahanemine algab kultuuri kärpimisest. 

Mul on väga kurb näha ja kuulda, kuidas esimesed kärpekäärid kipuvad ikka kultuuri tabama, nagu näeme Võru- või Pärnumaal. Raamatukogu või rahvamaja on paljudes paikades veel see ainus koht, kus kogukond saab koos käia. Pean väga oluliseks koostööd kohalike omavalitsustega ning olen suunanud erilise tähelepanu koostööle nende juhtidega, et koos arutada, milliseid võimalusi kultuur kogukonnas loob ning kuidas teha kultuurikorralduses paremaid ja läbimõeldumaid valikuid. 

Eelmisel aastal lõppes raamatukogude aasta, mis oli täis erinevaid sündmusi, arutelusid ja uusi algatusi. Käivitus MIRKO ehk Minu Raamatukogu projekt, kus raamatuid saab üle Eesti tellida endale pakiautomaati või lugeda e-keskkonnas – ikka selleks, et mitmekülgne lugemisvara oleks kättesaadavam. Raamatukogud on olulised kultuuri- ja kogukonnakeskused, elukestva õppe edendajad ning kultuuripärandi säilitajad. Nii mõneski paigas on raamatukogu veel viimaseks kohaks, mille kaudu omavalitsus ja riik on inimestele lähedal. Raamatukogud ei ole pelgalt raamatute hoidmise kohad, vaid inimeste hoidmise kohad. Loodan, et sellel aastal hoo sisse saav raamatukogude kiirendi aitab seda rolli hoida ning arendada.

Nagu ütleb Marju Lauristin "Meie kultuuri tipud on kõrged, sest nad toetuvad meie esivanemate rajatud kogu rahvast hõlmavale kultuuripüramiidile". 

Kultuurirahastus peab olema läbipaistev

Kohaliku kultuuri kestlikkus ja kultuurikorraldajate toimetulek ei ole meie kultuuri ainus murekoht. Sveta Grigorjeva küsib meedia vahendusel endiselt, kas tema pensioniplaan on tõepoolest suitsiid ning nimetab samas loovisikute alarahastamist kuritegelikuks. Ta rõhutab: "Loovisikul on vaja õiglast palka, mitte ta ei pea lisaks oma põhitegevusele Bolti sõitma." Ma nõustun temaga. 
 
Umbes kümne tuhande loovisiku õiglaseks tasustamiseks ja sotsiaalsete garantiide loomiseks valmistame ette loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmist. Mõtlema võiks panna kasvõi see, et nimetatud kümnest tuhandest loovisikust pool on ravikindlustuseta. Sellise 21. sajandisse kohatu olukorra lahendamine on Eesti riigile auasi.  

Õhuke riik ning olemasolev maksusüsteem ei toimi. Peame mõtlema sellele, kuidas lisaks vajalikele kuludele rääkida ka tuludest. Loodan, et teised erakonnad tulevad, lisaks vajalikele lubadustele kultuuris, lõimumises ja spordis, välja ka võimalike lahendusettepanekutega, kuidas ressursse meie valdkondades kasvatada.

Lisaks tuludele on oluline vaadata üle ka avaliku raha kasutamine, mis peab jääma läbipaistvaks. Intensiivset kõlapinda saanud teatrite rahastamissüsteemi korrastamiseks muutsime etendusasutuse seadust. Tõden – muudatused ei ole kulgenud kõige sujuvamalt, kuid suund on õige ja valdkonna esindusorganisatsioonid kaasatud. Esimese aasta konarused saab hea koostööga siluda.  

Kultuur aitab hoida tasakaalu meie ühiskonnas

Kindlasti ei ole kultuur vaid kulu. Hea näide on tagasimaksefond Film Estonia, mille maht suurenes sel aastal nelja miljoni euroni. Kultuur on majanduse mootor – ainuüksi aastatel 2016 kuni 2021 kulutati tagasimaksefondi toetatud filmiprojektidele Eestis ligi 43 miljonit eurot. Tunamullu loodi tänu fondile 189 töökohta ning riik sai 2,7 miljonit eurot maksutulu. Iga tagasimaksefondi toel investeeritud euro kohta luuakse majanduses kokku viis eurot väärtust. Loomesektorit on tark toetada, sest see panustab majanduskasvu.  

Kultuuri võimestamiseks on kindlasti üks võimalusi ka annetuskultuuri arendamine ning koostöö ettevõtjatega. Paari viimase nädala jooksul on kultuuriministeerium andnud iga-aastastel "Kultuurisõbra" ja "Spordisõbra" galadel üle tänupreemiad kultuuri ja sporti toetanud ettevõtetele ja metseenidele.  

Annetuskultuuri edendamine aitab meil kõigil mõelda iseenda vastutusele meie riigi tuleviku ja laiema vaimse keskkonna suhtes, mida me igapäevaselt oma tegevustega või tegematajätmistega loome. Kuigi annetuskultuuri toetava keskkonna loomine ning spordi- ja kultuurikoostöö ettevõtjatega kogub tuure, näiteks võimalike maksusoodustuste analüüs ja sihitud fondide avamine kasvõi teravalt pildis oleva Ida-Virumaa toetamiseks, on meil tänaseks valminud raport ja konkreetne tegevusplaan kuidas edasi minna. 

Ettevõtjad mõistavad, et kultuurivaldkonna toetamine ei ole kulu, vaid aitab luua ja hoida üldist heaolu ning tasakaalu meie ühiskonnas. Ettevõtjatega kohtumisel ütles üks ettevõtja, et Eestis peaks olema kultuuri ja spordi toetamine auasi. Kindlasti on see märk ühiskonna küpsusest.

Kultuuripoliitika peab vaatama ka tulevikku

Kuid lisaks vajalikele ressurssidele on meie kultuuri järjepidevuse küsimus ka kultuuriloojate ja kultuuripubliku järelkasv. Noor Eesti võtab pealinna üle eeloleval suvel, kui toimub noorte 13. laulu- ja tantsupidu "Püha on maa". Kultuuriranitsa algatuse kaudu saavad põhikooli õpilased külastada teatrietendusi, kinoseansse, muuseume või muud kultuurivaldkonnas pakutavat. Tänu sellele, et meede on hästi vastu võetud, oleme selle mahtu suurendanud poolteise miljoni euroni.

Laste ja noorte huvitegevusse ja huviharidusse peab riik senisest aga veelgi enam panustama. Peame tuge pakkuma huvihariduse õpetajate palkade tõstmisel. Oleme haridus- ja teadusministeeriumiga välja töötamas vastavat lahendust. Vaid nii saame lastesse ja noortesse juba varakult kultuurihuvi süstida. 

Ma tänan riigikogu liikmeid väga otsuse eest lisada riiklike tähtpäevade kalendrisse uus lipupäev - 30. jaanuar - eesti kirjanduse päev. See on tunnustus eesti kirjanduse mitmekülgsusele ning meie tublide kirjanike tööle. Sel aastal tuli kirjandusvaldkonda juurde üle poole miljoni euro lisaraha, kuid kindlasti väärivad meie kirjandusvaldkonna inimesed veelgi õiglasemat tasu tehtud töö eest.

Aastasse on mahtunud mitmeid tulevikku suunatud tegevusi - loovuurimuste toetamine, keskkonnahoidlik kultuurikorraldus ning tegevused kultuuripärandi kaitsmiseks. 

Innovatsioon ja tark areng on pinnal püsimise eeldus ka loomesektorile. Selle sihipärasemaks arendamiseks oleme tähelepanu alla võtnud kultuuri- ja loomevaldkondade teadus- ja arendustegevuse elavdamise. Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogrammi maht aastani 2026 on kokku 6,4 miljonit eurot.  

Kultuuripärand hävineb ilma selleta, et meil käiks sõda

Kahjuks pean tõdema, et keskkonnahoid jääb suurema osa Eesti kultuuri- ja spordiorganisatsioonide jaoks igapäevase ellujäämise varju. "Kultuur 2030" arengukava seab aga meile ülesande rakendada sektoris keskkonnahoidlikke lahendusi. Mahukas uuring kultuuri- ja spordi keskkonnajalajälje kaardistamiseks andis meile häid soovitusi, kuidas edasi tegutseda. 

2023. aastal kolmekordistus toetus tagastatud ehitusmälestiste korrastamiseks. Töötame edasi selle nimel, et suurendada toetusi pärandi omanikele, sest kolmandik Eesti ehituspärandist on halvas või avariilises olukorras. Kui me täna ei tegutse, ei ole meil homme enam Liberty mõisa Tallinnas või Kohtla-Järvel asuvat Soansi koolimaja.  

Meie muuseumides asuv kultuuripärand hävib ilma selleta, et meil käiks sõda. Seepärast on meie prioriteet luua kaks pärandihoidlat Põhja- ja Lõuna Eestisse ning lisaks Hiiumaale, mis oleksid ühtlasi digiteerimise- ja konserveerimise kompetentsikeskused. Need on olulised institutsioonid Eesti identiteedi säilitamiseks läbi aegade.

Eelnevalt kõlas mitmel korral lause, et kultuur on ühiskonna sidususe loojaks. Julgeolekupoliitika põhialustes on kirjas: "Ühtset ühiskonda on raskem haavata ja väljastpoolt mõjutada. Ühiskonna ühtsust kasvatab ühiskonna suurem lõimitus. Lõimumise eesmärk Eestis on tugeva identiteediga, ühiseid väärtusi jagava ja kultuuriliselt mitmekesise ühiskonna kujundamine."

Ukraina toetamine igal tasandil on olnud Eesti rahvusvahelise kultuurikoostöö kese

Aeg on olnud keeruline. Venemaa julm sõda Ukraina vastu on Eestisse toonud 67 000 sõjapõgenikku ja sundinud avalikust ruumist otsustavalt eemaldama okupatsioonirežiimi ülistavad monumendid. See enneolematu aeg on meid kultuuriministeeriumis seadnud silmitsi tõsiasjaga, et kohanemine ja lõimumine vajab veelgi enam tähelepanu, sest see on seotud meie rahvuskultuuri püsimisega, ühiskonna tasakaalu säilimisega ning julgeolekuga.  

Kultuuriministrina avaldan ma tänu kõigile eestimaalastele, kõigile kultuuri-, haridus- ja vabaorganisatsioonidele, kes on aidanud põgenikel meie ühiskonnas kohaneda. Eesti inimesed mõistavad, et Ukrainas võideldakse kogu vaba Euroopa eest, kultuuri pärast ning tänu kultuurile. 

Sõjapõgenikele mõeldes seame esikohale tegevused, mis aitavad inimestel kohaneda meie kombe-, keele- ja kultuuriruumis. Sellest tõukuvalt käivitas kultuuriministeerium ajutise kaitsega Ukraina sõjapõgenikele kohanemisprogrammi koolitusmooduli ja A1-tasemel eesti keele õppe. Praeguseks on selles osalenud üle 16 000 täiskasvanu. Keeleõppe A1 tasemel on lõpetanud 1800 inimest ning hetkel õpib 6000 inimest. Lisaks aitame Ukraina sõjapõgenikest noortel kogukondlike tegevuste kaudu säilitada sidet oma keele ja kultuuriga. Teame ju, et suur osa siia saabunud inimestest soovib pärast sõja lõppu koju tagasi minna.

Oleme aidanud Ukrainat ka kohapeal – toetame loovisikute töö jätkamist kultuurivahetuse kaudu, oleme kogunud spordisündmuste raames raha sõjapurustuste likvideerimiseks ning soetanud elektrigeneraatoreid. Ukraina inimesed on väljendanud Eesti riigile sügavaimat tänu.  

Ukraina toetamine igal tasandil ning Venemaa isoleerimine on olnud meie rahvusvahelise kultuurikoostöö kese. Katkestasime vahetult pärast sõja algust igasuguse kultuurikoostöö Vene Föderatsiooniga. Eesti on olnud eestkõneleja Euroopa Liidu ja teiste organisatsioonide tasemel, mis puudutab Venemaa ja Valgevene sportlaste kõrvalejäämist rahvusvahelistelt spordivõistlustelt, suursündmuste korraldamisõiguse äravõtmist või ka vaenulike propagandakanalite leviku piiramist. 

Tuleb panna veel suuremat rõhku eesti kultuuriruumi tugevdamisele

Nii nagu oleme solidaarsed ukrainlastega, peame olema ka toeks oma inimestele. Kui alguses viitasin pikaajaliste mõjude teadvustamisele kultuurielu edendamisel, siis pean oluliseks esile tõsta ka eestikeelsele haridusele üleminekut. See on ajalooline samm, mida on lõimumise valdkonnas aastaid oodatud. Kultuuriministeeriumi roll selles reformis on venekeelsete koolide õpetajatele eesti keele õppe pakkumine läbi nii keelekursuste kui ka õpetajate vahetuste, samuti panustame teisest rahvusest lastevanemate nõustamisse.

Lisaks sõjapõgenikele ning teisest rahvusest inimestele tuleb veelgi intensiivsemalt rõhku panna eesti kultuuriruumi tugevdamisele. Segregatsioonioht ja kõrvalejäetus on kõige teravamalt tajutav Ida-Virumaal.  

Ühise identiteedi loomiseks tuleb Ida-Virumaal luua nii järjepidevalt toimivaid kultuurisündmusi kui ka kogukonnale suunatud programme. Sellepärast avame peatselt just Ida-Virumaa uue kultuuri- ja spordiprogrammide taotlusvooru. Alustab ka kultuurisaadiku programm, mis kaasab Ida-Virumaa koolide õpilasi ja õpetajaid osa saama eesti kultuurist Eesti eri paigus.  

Meedias head kõlapinda saanud Integratsiooni Sihtasutuse "Keelesõbra" programmis on eesti keeles suhelnud juba 500 vestluspaari. 

Ukraina sõda seadis meie ette halastamatu pildi Venemaa propagandamasina jõhkrast ajupesutööst, mis toidab Vene ühiskonna toetust Kremli tapamasinale. Nüüd on Vene propagandakanalite edastamine Eestis ja paljudes teistes riikides keelatud. Vaba meediasõna toetamiseks oleme rahastanud Eesti venekeelset erameediat ning rahvusringhäälingu vene- ja ingliskeelse sisu loomist.  

Mitmete seireuuringute kaudu teame, et eestlaste jaoks on kõige olulisemad kanalid eestikeelsed telekanalid, muust rahvusest elanike jaoks Eesti uudisteportaalid nii vene kui ka eesti keeles. ETV+ on oluline infoallikas kolmandikule muust rahvusest elanikele.

Kogu eelneva taustal rõhutan: lõimumine on inimeste vahelise usalduse kasvatamine ja hoidmine. See on pikk teekond ja meil kõigil on selles roll, kuna usaldus on alati vastastikune.  

Sport on osa rahvusvahelisest koostööst

Kultuuriministeerium on kuulutanud 2023. aasta liikumisaastaks. Tippsporti ei saa olla ilma laiapõhjalise liikumiseta. Kuigi tippsport pakub palju saavutusi ja emotsioone, on ta eelkõige teadlik ja mõtestatud regulaarne liikumine. Eelmisel aastal tehtud liikumisuuring näitas, et vaid alla poole Eesti elanikkonnast liigub piisavalt, et olla hea tervise juures. Samas tõestas uuring, et aktiivsed inimesed on õnnelikumad ja edukamad. Vajame pööret, et hakkaksime igaüks jõukohasel moel rohkem liikuma ja sportima, et tõsta regulaarselt liikuvate inimeste osakaal ühiskonnas vähemalt kahe kolmandikuni. See on suur ülesanne, mille eest ei vastuta ainult kultuuriministeerium, vaid me kõik.

Möödunud aasta oktoobris lõime liikumisharrastuse kompetentsikeskuse, mille edukas käivitamine koos liikumisaastaga on meie prioriteet. Senisest enam peame arvestama ka erivajadustega inimeste ning muukeelse elanikkonna võimalustega.

Viimasel neljal aastal oleme toetanud tervisespordikeskuse kunstlume tootmisvõimekuse ja valgustatud liikumisradade loomist. Kultuuriministeerium jätkab regionaalsete tervisespordikeskuste programmi elluviimist. Lisaks alustame keskuste juurde olme- ja teenindushoonete rajamist, milleks on selle aasta riigieelarves ette nähtud 3 miljonit eurot. 

Spordi ja liikumisharrastuse ohutust ja teadmistepõhisust silmas pidades, on vältimatu treenerite rolli selgem väärtustamine ühiskonnas. Riiklik palgatoetuse süsteem on olnud edukas ja töösuhteid tõhusalt korrastav, kuid treenerite järjepideva kasvu olukorras on rahastus siiski ebapiisav. Sellepärast on nüüd hea meel kinnitada, et sel aastal kasvatame meetme mahtu 4,5 miljoni euro võrra. See võimaldab tõsta noortega tegelevate treenerite töötasu alammäära 1020 eurolt 1400 eurole ehk 37%. 

Liikumisharrastuse laiapindsus toidab lootust, et meie keskelt kasvavad tipud, kes toovad meile rõõmustavaid tulemusi rahvusvahelistelt spordi suursündmustelt. Möödunud aastal võideti rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 38 spordialal kokku rekordiliselt 326 medalit. Tippspordi oluline osa on 2019. aastal Eesti Olümpiakomitee käivitatud Team Estonia programm, mille riigipoolne toetus tõuseb poole miljoni euro võrra.  

Sport on osa rahvusvahelisest koostööst ning hoogustab seda. Eestis toimub igal aastal mitusada rahvusvahelist spordivõistlust, mille korraldus on maailmatasemel. Tänu sellele saab Eesti üha rohkem korraldamisõigusi ja riik toetab seda. Ainuüksi paaril viimasel aastal oleme toetanud rahvusvaheliste võistluste korraldamist Eestis ligi 7 miljoni euroga. Pea sama palju on Eesti riik saanud võistlustele saabunud välismaalastelt tagasi maksutulu.  

Eesti kultuuri eest kuni surmani

"Kultuurisõbra" galal aasta kultuurikorraldaja tunnustuse saanud Ülle Välimäe on aastakümneid hoidnud pildis sellist Eestit, nagu me teda tunneme: kogukonnakeskne, sõbralik, vaimne, rõõmus. Sellises Eestis on hinnas targad lahendused, kiire areng, avatus eri valdkondade lõimumiseks ning uue loomiseks. Selline Eesti on kannatlik ning teab, et täna tehtavate otsuste mõju ei avaldu kultuuri- ja spordivaldkonnas kohe, vaid alles aegade möödudes. Sellises Eestis on hubased raamatukogud ning isegi väga kaugetes maanurkades rahvamajad, kus õhtuti põlevad tuled, sest seal harjutab koor eelseisvaks esinemises või teeb sooja tantsurühm, kellel on ees tähtis ülevaatus. Seal saab kokku kogukond, kes vahel tuliselt vaidleb, kuid koosmeeles leiab võimaluse ühiselt edasi minna. 

Just niisugust Eestit on Ülle Välimäe püüdnud hoida horisondil ja hoiatanud selle hääbumise rskete tagajärgede eest. Nagu aastakümneid kultuurivaldkonda juhtinud proua Välimäe ise meie galal ütles – "Eesti kultuuri eest kuni surmani!" 

Kirjutan sellele kogu kultuuriministeeriumi ja meie sektori toimekate inimeste eest alla.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: