X

Laadi alla uus Eesti Raadio äpp, kust leiad kõik ERRi raadiojaamad, suure muusikavaliku ja podcastid.

Täismahus: kultuurivaldkonna ettepanekud viiruse leviku tõkestamiseks kultuurisündmustel

Maskid.
Maskid. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kultuurivaldkonna esindajad esitasid neljapäeval valitsusele ühispöördumise ja ettepanekud viiruse leviku tõkestamiseks kultuurisündmustel. Valdkonnaülese pöördumisega oli neljapäeva õhtuks liitunud ligi 70 kultuuriasutust ja -organisatsiooni, kuid nimekiri täieneb. Avaldame pöördumise täismahus.

Kultuurisektoris tegutsevad oma ala professionaalid, kes hoolivad publikust, soovivad pakkuda tasemel kultuurisündmusi ja võtavad selle nimel äririske. Selles sektoris tegutsevad organisatsioonid ja ettevõtted on sarnaselt Eesti avalikkusega mures COVID-19 jätkuva leviku pärast riigis ja maailmas. Samas usume, et teadlikult ja ühtmoodi vastutustundlikult tegutsedes on võimalik nakatumise ohtu kultuurisündmusel minimeerida. Viiruse õppetundidele tuginedes esitavad allakirjutanud Vabariigi Valitsusele oma ettepanekud usaldusmeetmeteks kultuurisektoris, et hoida publiku, esinejate ja töötajate füüsilist ja vaimset tervist, kuid tagades Eesti kultuurielu jätkumine.

Allakirjutanute üldised seisukohad:

 • Kultuur tööandja ja majanduse mootorina. Kultuurisektor elavdab majandust, andes tööd paljudele loovisikutele ja teenusepakkujate rühmadele alates tehnikafirmadest reklaamipartneriteni. Kuivõrd kultuurisündmused annavad olulise põhjuse reisimiseks, siis toidab sektor kaudsemalt märksa enamaid ettevõtlusvaldkondi ja hoogustab turismi. 
 • Kohanemine. Kultuurisektori ellujäämise ja kestvuse võti seisneb viirusega kohanemises ja oma tegevuste kohaldamises, võttes tõsiselt arvesse rahva tervise kaitset ning töötades koos tervisekaitse spetsialistidega välja usaldusmeetmed, millest laitmatult kinni peetakse. Terviseriskide minimeerimine on oluline osa kultuurisektori usaldusväärsusest ja teenuse kvaliteedist.
 • Valdkonnasisene koordinatsioon. Algatusega liitunud organisatsioonid pakuvad välja sektoriülese tegutsemismudeli, mille alusel on võimalik kultuurisündmusi edasi korraldada, ning võtavad kohustuse oma liikmete ja partnerite hulgas kokkulepitud tingimuste elluviimist monitoorida. Usume, et kokkulepetest kinnipidamise suudab kõige tulemuslikumalt tagada parem koostöö, teadlikkus ja kultuurisektori eneseregulatsioon. Koostöös terviseekspertidega väärib kaalumist terviseteadliku või oma publiku tervisest hooliva kultuurikorraldaja märgistuse väljatöötamine avalikes toimumispaikades, kus kokkuleppeid järgitakse. 
 • Ühtlustatud sõnumid. Publiku käitumine ja kultuuriürituste piletimüük sõltub avalikust foonist. Soovime, et meetmete kinnitamise järel saavutame kokkuleppe võimuesindajate ja terviseekspertidega ka järgnevas: mis on lubatud, on ka avalikult soovitatud. Vastuoluline kommunikatsioon, sh soovitus sündmusi mitte külastada toob korraldajatele majanduslikku kahju. 
  Professionaalsus. Professionaalsel kultuurikorraldajal on võimekus minimeerida osalejate nakatumisriski olenemata sündmuse tüübist, toimumiskohast või kunstiliigist ning tal on võimekus kehtivaid meetmeid oma publikule selgelt kommunikeerida. Professionaalsus on antud kontekstis mõiste, mis viitab korralduspädevusele.
 • Vaimne tervis. COVID-19 vastases võitluses on veel vähe uuringuid, kuidas mõjub pikaajaline sotsiaalne distantseerumine ja eneseisolatsioon inimeste vaimsele tervisele. Kultuurisektoril on võimalus pakkuda keerulisel ajal mitte ainult kultuurielamust, vaid ka positiivseid emotsioone, vaimset tuge ja sotsiaalset kuuluvustunnet.
 • Tervisekaitse on koostöö. Tervisekaitse on koostöö publikuga. Korraldaja ei saa ohutust tagada, küll aga saab võtta vastutuse kokkulepitud reeglitest kinni pidada ning seeläbi osalejate terviseriske minimeerida. Iga osaleja vastutab oma tervise eest loodud keskkonnas ise.

Kogemused, millest oleme õppinud

Sarnaselt Eesti tervishoiusüsteemile ja teistele sektoritele on ka kultuurivaldkond möödunud viie kuu jooksul saanud hulgaliselt õppetunde:

 • Saali mahutavuse piirarvu vähendamisel puudub tõenduspõhine seos nakkusohu vähenemisega. Olulist rolli mängib aga võimalus publikut hajutada. Keskenduda tuleb parematele hajutusmeetmetele sündmuskohtades ja võtta arvesse publikualade mahutavuse ning iste- ja seisukohtade sündmuste eripärasid, kandes hoolt, et külastajatel on võimalus hoida distantsi läbivalt kogu sündmuse vältel.
 • Korraldada on võimalik nii fikseeritud iste- kui ka vabade seisukohtadega kultuurisündmusi. Mõlemal juhul tuleb lähtuda valitud publikuasetuse spetsiifikast. Istekohtadega sündmustel ei ole 50-protsendilise mahutavuse nõue vajalik, küll aga tuleb eritähelepanu pöörata distantsi võimaldamisele publikualadel. Seisukohtadega sündmustel on oluline kriitiliselt hinnata publikualade mahutavust, tehes seda mitte üldpinna ruutmeetrite, vaid programmist osa saamiseks vajaliku ala mahutavuse järgi (nt lavaesine ala, istekohtade ja erinevate tasandite arv). Tingimuseks on 50-protsendilise mahutavuse piirang, mis võimaldab inimestel endil hoida distantsi. 
 • Juhul, kui sündmusel või hoones on võimalik publikualad teineteisest eraldada, vältides eri aladel asuvate inimeste omavahelisi kokkupuuteid, arvestatakse sündmuse mahutavust ühe eraldatud ala mahutavust silmas pidades;
 • Rohkem tähelepanu tuleb suunata publikukontakti vähendamisele üldaladel, sest seal on omavaheliseks kokkupuuteks suurim võimalus;
 • Välisartist, kes on saabunud valitsuse nimetatud "punastest riikidest", peab tegema Eestisse saabudes COVID-19 testi. Testi tulemuste teada saamiseni on välisartist ööbimiskohas karantiinis. Kui test on negatiivne, saab välisartist astuda üles kultuurisündmusel, sealjuures kehtib nõue: "Negatiivse testitulemuse korral tuleb 7 esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte." Juhime tähelepanu, et muusiku, laulja, näitleja, tantsija esinemine on töö, mis on vältimatu ja hädavajalik. Kui test on positiivne, ei saa artist kultuurisündmusel osaleda.
 • Võimusesindajate meedias välja öeldud sõnumid mõjutavad otseselt kultuurisündmuste külastatavust.

Ettepanekud

Kultuurisündmuste korraldajad on omavahel kokku leppinud ja soovitavad kõigi sündmuste korraldamisel rakendada järgmisi usaldusmeetmeid:

 • Teeme ettepaneku mahutavuse piirarvu mitte vähendada, vaid keskenduda parematele hajutusmeetmetele sündmuskohtades ja võtta arvesse publikualade mahutavuse ning iste- ja seiskukohtade sündmuste eripärasid, kandes hoolt, et külastajatel on võimalus hoida distantsi läbivalt kogu sündmuse vältel.
 • Iga sündmuse korraldaja jagab COVID-19 viiruse vältimiseks tehtavaid samme oma kodulehel ja sündmuse eelkommunikatsioonis; sealhulgas peab olema hõlpsalt leitavad terviseameti COVID-19 tõrje soovitused ning juhised toimumispaigas käitumiseks. Kodulehel ja teistes omakanalites on ligipääs HOIA rakenduse tutvustusele. 
 • Korraldaja rõhutab eelkommunikatsioonis vajadust saabuda kultuurisündmustele varakult, et vältida tunglemisel liigseid kontakte. Korraldaja on läbi mõelnud publiku liikumise plaani ning juhul, kui saalist väljumisel võivad tekkida järjekorrad, suunavad vastavalt koolitatud teenindajad publikut välja väikeste hulkade kaupa.
 • Sündmusel liikuvad teenindajad kannavad visiire või maske, et publikuga suhtlev personal oleks kaitstud ning publik tunneks end teenindajatega suhtlemisel turvaliselt.
 • Julgustame publikut kasutama visiire või maske. Korraldajad tagavad maskide kättesaadavuse toimumispaigas.
 • Kohapeal kõlavad signatuurid, häälteated ja visuaalsed infokandjad tuletavad külastajatele meelde, kuidas käituda, et nakatumisriski minimeerida;
 • Korraldaja reklaamib sündmuspaigas mobiilirakendust HOIA, mis teavitab kokkupuutest viirusekandjaga. Korraldaja palub publikul kultuurisündmuse ajal võimalusel hoida telefon hääletuna ja sisselülitatud Bluetoothiga, et HOIA rakendus töötaks.
 • Korraldaja hoolitseb selle eest, et kõik pileti ostnud külastajad saaksid COVID-19 viirustõrje meetmetega tutvuda enne sündmust. Tehnilise võimekuse olemasolul saadetakse eelteavitus kliendile e-posti teel või sõnumiga, lisatakse vastav märge piletile või piletimüügi keskkonda.
  Käte desinfitseerimise jaamad asuvad publikule kättesaadavas ja nähtavas kohas.
 • Sündmuse toimumispaiku tuulutatakse ja koristatakse enne ja pärast igat sündmust. Hügieeninõuete täitmise kontroll on korraldaja kohustus.
  Korraldaja analüüsib toitlustusteenust osutava teenusepakkuja läbi võimalikud kitsaskohad ja veendub, et teenuse osutamisel minimeeritakse riske, mis on seotud nii järjekordade reguleerimise kui ka toidu ja joogi serveerimisega.
 • Korraldaja rõhutab eelkommunikatsioonis, et respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused) inimestel on keelatud sündmusele tulla. Vajadusel on korraldajal õigus paluda haigusnähtudega inimesel lahkuda piletiraha tagastamata.
 • Oluline! Uued piirangud ei hakka kunagi kehtima varem kui 10 päeva jooksul otsuse avalikustamisest. Juhul, kui sündmuse mahutavuse osas luuakse uued piirangud, on korraldajal õigus viia sündmused, mille müüki on alustatud enne piirangute kehtestamist, lõpuni algsel kujul. Näiteks, kui korraldaja on kehtiva korra alusel müünud sündmusele 1500 piletit, ei ole tal võimalik ootamatute uute piirangute korral jätta 750 inimest ukse taha. 
 • Ettepanek edasise koostöö osas: teeme ettepaneku moodustada teadlastest, terviseekspertidest ja kultuurivaldkonna esindajatest koosnev töögrupp, et vahendada parimaid praktikaid ning tõsta kogu kultuurisektori ja publiku teadlikkust viiruse leviku tõkestamisest. See aitab operatiivselt olukorda monitoorida, analüüsida meetmete tõhusust ning loob uusi teadmisi. 

 

Ühispöördumisega on liitunud: 

Alexela Kontserdimaja, Aivar Sirelpuu 
Arvo Pärdi Keskus, Anu Kivilo
Damn.Loud agentuur, Roman Demtšenko
Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse nimel Margus Allikmaa
Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Rauno Haabmets 
Eesti Jazzliit, Elo-Liis Parmas 
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Karin Laansoo
Eesti Kultuurikorraldajate Liit, Hannele Känd
Eesti Pärimusmuusika Keskus / Viljandi pärimusmuusika festival, Tarmo Noormaa
Eesti Suurkontsertide Korraldajate Liit, Lauri Laubre
Eesti Tantsuagentuur, Raido Bergstein
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Maria Uppin-Sarv
ERP OÜ, Tiina Jokinen
Estonian Funk Embassy, Henrik Ehte
Festival Jazzkaar, Anne Erm, Eva Saar
Forum Cinemas OÜ, Kristjan Kongo
Fotografiska Tallinn, Margit Aasmäe
Full House Agency / Sound OÜ / Kinomaja, Danel Pandre
Genialistide Klubi, Jaan Kroon
Huba OÜ, Mari Kalkun
I Land Sound, Taavet Bristol
Kai kunstikeskus, Kadri Laas
Klubi HALL, Elena Natale 
Klubi Laev, Maris Altsoo
Leigo Järvemuusika festival, Tiiu Tamm
Liivimaa Muusik OÜ, Toivo Tuberik
Loovüksus *birdname Tiiu Tamm
Macadam Music Agency / Macadam Group OÜ, Andrius Videnski
Made In Baltics Entertainment, Karl Sirelpuu
Meeskond Security OÜ, Eigo Sõster
MTÜ Ansambel U, Tarmo Johannes
MTÜ Collegium Musicale, Endrik Üksvärav
MTÜ Eesti Muusikafestivalid, Villu Veski
MTÜ Floridante, Saale Fischer
MTÜ Kultuur aitab hingata, Hannele Känd, Merli Antsmaa
MTÜ Must Käsi / Kino Sõprus, Ivar Murd
MTÜ Tallinna Uue Muusika Ansambel, Helena Tuuling
MTÜ Viljandi Kitarrifestival, Ain Agan, Kaisa-Liis Kalda
Music Estonia / Live Music Estonia, Ave Tölpt, Henri Roosipõld
Muusikaühing Studio Vocale (Haapsalu vanamuusikafestival), Toomas Siitan
Nargenfestival, Tõnu Kaljuste, Kadri Tikerpuu 
NU Performance Festival, Mairika Plakso 
Ööklubi Münt, Kalle-Ants Kukk
Öökultuuri MTÜ, Club Hollywood, Rauno Otsepp
Open Room Agency, Merli Antsmaa
Pärnu Filmifestival, Mark Soosaar
Pärnu Linnaorkester, Helen Erastus
Philly Joe's Jazziklubi / MTÜ Tallinna Jazziklubi, Reigo Ahven
Pimedate Ööde filmifestival, Tiina Lokk 
PS Music Events, Sander Haugas
SA Eesti Ajaloomuuseum / Filmimuuseum / Teatri- ja muusikamuuseum, Peeter Mauer
SA Eesti Festivaliorkester, Andres Siitan
SA Eesti Kontsert, Kertu Orro
SA Eesti Vabaõhumuuseum, Tanel Veeremaa
Saku Suurhall / Best Idea OÜ, Tarmo Hõbe
Saturn Investments OÜ, Tatiana V. Tolstaya
Sveta Baar, Madleen Teetsov-Faulkner
Tallinn Music Week, Helen Sildna 
Tallinna Filharmoonia, Margit Tohver-Aints
Tallinna Kunstihoone, Paul Aguraiuja
Tartu Kunstimuuseum, Joanna Hoffmann
Urban Culture Entertainment agentuur, Tatjana Korenik 
Uue Kunsti Muuseum, Marie Virta
Uus Kontsert OÜ, Toivo Tuberik
Varajase muusika festival Tallinn feat. Reval, Reet Sukk
Varajase muusika stuudio Cantores Vagantes MTÜ, Taavi-Mats Utt

Toimetaja: Merit Maarits

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: